Fredrik Hedelin

Biografi

Fredrik Hedelin (f 1965) började spela klassiskt piano i tidiga år, sysslade en del med improvisationsmusik under uppväxtåren, och ägnade sig senare även åt solistiskt orgelspel. Mellan 1984 och 1993 studerade han komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Pär Lindgren och Sven-David Sandström, och fortsatte senare med att delta i kompositionskurserna vid Fondation Royaumont och IRCAM i Frankrike. Han har även studerat filosofi och estetik vid universiteten i Stockholm och Uppsala.

Sedan 1993 har Fredrik Hedelin verkat som tonsättare och skrivit såväl kammarmusik som kör- och orkestermusik. Han har också komponerat elektroakustisk musik och musik för instrument och realtidselektronik. Hedelin har framförts av bland andra Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören, KammarensembleN, Pärlor för Svin, Ensemble Nieuw, Trio Recherche och TM+. Vid sidan av komponerandet utvecklar han musikprogram för ljudsyntes och algoritmisk komposition, samt undervisar i komposition, form och analys vid Kungliga Musikhögskolan.

Mellan 1998 och 2000 var Fredrik Hedelin Composer in Residence vid Sveriges Radio P2, då han bland annat skrev orkesterstycket Tecken, för vilket han erhöll Lilla Christ Johnson-priset. I början tjugohundratalet arbetade Hedelin vid IRCAM med att utveckla nya sätt att sammanföra intrument och elektronik, vilket utmynnade i sviten Akt för flöjt, harpa, stråktrio och elektronik. De senaste åren har Hedelin återupptagit sitt intresse för filosofi och filosofisk estetik genom att vid Luleå Tekniska Universitet skriva en avhandling om musikaliskt skapande i relation till begreppet ritornell i Deleuze och Guattaris filosofi.

Fullständigt cv finns här.

Högupplösta bilder finns här (124 MB).